Precizări privind modalități de depunere a documentațiilor de avizare/autorizare online

1. Scanată, însoțită doar de semnătura electronica a beneficiarului/ investitorului (documentele scanate vor avea olograf toate semnaturile conform precizărilor OMAI 129/2016);

2. În format *.pdf cu semnătură electronica a investitorului/beneficiarului și a factorilor care au contribuit la elaborarea documentațiilor (proiectanți, verificatori de proiecte, etc.). Fiecare document în parte va fi semnat electronic de toți factorii implicați conform prevederilor legale;

3. Documentația depusă electronic va conține toate documentele necesare conform prevederilor OMAI 129/2016 arhivate în format *.rar sau *.zip;

4. Solicitarile "punct de vedere cu privire la necesitatea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu" NU SE DEPUN AICI, se pot depune DOAR pe adresa de email contact@isubif.ro;STARE INCARCARE
   IP-ul folosit: 34.234.223.229

 ATENTIE: Acest server apartine institutiei militare ISUBIF. Orice incercare de atac informatic asupra acestuia va fi pedepsita conform legii.